Права и законы в рыбной ловле

Положення про громадських інспекторів рибоохорони

МІНІСТЕРСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

N 114 від 14.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
2 вересня 1997 р.
vd970714 vn114 за N 372/2176

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
аграрної політики
N 324 ( z0842-02 ) від 09.10.2002 )

Про затвердження Положення про громадських
інспекторів рибоохорони

 


Відповідно до пункту 42 "Тимчасового порядку ведення рибного
господарства і здійснення рибальства", затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року N 1192
( 1192-96-п ), Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про громадських інспекторів
рибоохорони, що додається.


2. Головрибводу (Степаненко) довести цей наказ до відома всіх
структурних підрозділів органів рибоохорони і забезпечити контроль
за його виконанням.


3. Вважати такою, що не застосовується на території України,
Інструкцію по організації і діяльності громадської рибоохорони,
затвердженої наказом Головрибводу Міністерства рибного
господарства СРСР від 30 травня 1984 р. N 39/П.

Міністр М.Шведенко

 

Затверджено
наказом Міністерства рибного
господарства України від
14.07.97 N 114

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 1997 р.
за N 372/2176

 

Положення
 про громадських інспекторів рибоохорони1. Відповідно до пункту 42 "Тимчасового порядку ведення
рибного господарства і здійснення рибальства", затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 року
N 1192 ( 1192-96-п ), для допомоги органам рибоохорони може
залучатись громадськість шляхом оформлення громадян громадськими
інспекторами рибоохорони (далі - громадські інспектори) за їх
згодою.


2. Організація діяльності та керівництво громадськими
інспекторами здійснюється органами рибоохорони Головного
управління по відтворенню, охороні водних живих ресурсів та
регулюванню рибальства у водоймищах України Міністерства рибного
господарства України, які зобов'язані систематично інструктувати
громадських інспекторів, проводити з ними семінари з обміну
досвідом роботи, надавати практичну і методичну допомогу,
направляти їх діяльність на забезпечення надійної охорони рибних
та інших водних живих ресурсів.


3. Громадські інспектори виконують роботу з охорони водних
живих ресурсів у порядку громадського доручення без звільнення від
основної роботи і додаткової оплати.


4. Громадськими інспекторами можуть бути громадяни України,
які досягли 18 років та пройшли інструктаж в органах рибоохорони.
Призначення здійснюється на підставі власної письмової заяви
громадянина та подання підприємства, установи та організації, що
рекомендує його.


5. Громадські інспектори отримують посвідчення встановленого
зразка, що підтверджує їх повноваження (додаток).
Посвідчення видають органи рибоохорони терміном на один рік з
щорічним продовженням цього терміну за позитивними наслідками
роботи громадського інспектора.


6. Громадський інспектор діє в територіальних межах
повноважень органу, що видав та зареєстрував його посвідчення.


 7. Громадські інспектори мають право:
а) контролювати виконання діючого природоохоронного
законодавства рибодобувними підприємствами, установами та
організаціями (незалежно від форм власності), а також
рибалками-любителями, які здійснюють вилучення водних живих
ресурсів;
б) відповідно до статті 255 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ), при виявленні
порушень, передбачених статтями 85, 85-1, 91-2 ( 80731-10 )
стосовно порушення правил рибальства та охорони рибних запасів,
складати протокол про порушення.
У разі неможливості встановлення особи порушника на місці
вчинення порушення, громадські інспектори можуть доставляти
порушника в органи внутрішніх справ та інші місцеві органи
державної виконавчої влади;
в) проводити роз'яснювальну роботу серед рибалок і населення
з питань охорони рибних ресурсів та їх відтворення;
г) надавати безпосередню допомогу органам рибоохорони в
ліквідації порушень правил рибальства.


8. Громадські інспектори працюють у взаємодії з державними
інспекторами рибоохорони і під їх керівництвом.


9. Усі протоколи, що склали громадські інспектори
рибоохорони, передаються відповідному інспектору органів
рибоохорони для притягнення винних до відповідальності.
Одночасно з протоколом передаються за описом також речові
докази порушення, квитанція на здану рибу або інші об'єкти
добування, вилучені у порушників та інше.


10. Громадські інспектори рибоохорони, які відзначились у
боротьбі з порушниками правил рибальства, можуть преміюватися
органами рибоохорони згідно з діючим законодавством.


11. У випадках, якщо громадський інспектор не виконує
належним чином свою роботу або якщо ним під час виконання цієї
роботи скоєні протиправні дії, органи рибоохорони позбавляють
такого інспектора права виконувати роботу громадського інспектора
рибоохорони та вилучають у нього посвідчення громадського
інспектора.


Додаток
до Положення про громадських
інспекторів рибоохорони

 

b_700_700_16777215_0_0_images_fotonews_2351.jpg
 

Опис
Посвідчення громадського інспектора рибоохорони


Посвідчення громадського інспектора рибоохорони має форму
прямокутника червоного кольору довжиною 20 см (у розгорнутому
вигляді) і шириною 7 см.


На лицьовому боці обкладинки нанесено надпис: "Посвідчення
громадського інспектора рибоохорони".


На внутрішньому боці посвідчення друкарським способом
нанесено текст такого змісту:


лівий бік - "Міністерство рибного господарства України.
Головрибвод. Посвідчення N. Видано (прізвище, ім'я,
по батькові) про те, що він є громадським інспектором
рибоохорони (назва управління, інспекції). Видано
(дата). Особистий підпис. Держінспектор".


Також передбачено місце для фотокартки розміром
3 х 4 см;


правий бік - "Громадський інспектор рибоохорони зобов'язаний:


1. Надавати безпосередню допомогу органам рибоохорони
в ліквідації порушень правил рибальства.


2. При виявленні порушень правил рибальства вживати
заходів для їх припинення і складати протокол про
порушення.


3. Всі протоколи, складені громадськими інспекторами
рибоохорони, передаються відповідному інспектору
рибоохорони, за належністю, для притягнення
порушників до відповідальності. Одночасно з
протоколом передаються також речові докази порушення
за описом та квитанція про здачу риби, інших
об'єктів добування, вилучених у порушників".


Посвідчення має вкладиш для продовження строку його дії.